Na osnovu Uputstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj 10-34-4124/20 od 12.3.2020. godine o organizaciji konsultativne nastave  uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija, obavještavamo vas da će se u narednom periodu nastava realizovati u skladu sa navedenim uputstvom.