Ideja predsjednika Vijeća učenika Adisa Sabljakovića dočekala je ostvarenje i realizaciju. Naime, projekat školskih klupa je zamisao koja se rodila povratkom sa ekskurzije. Nakon napisanog projektnog prijedloga i nacrta klupa, menadžment Škole obezbijedio je potrebna finansijska sredstva, a nakon toga je uslijedila izrada klupa u prostorijama naše škole, gdje su učenici drugog razreda smjera bravar-zavarivač zajedno sa svojim profesorom Izudinom Kurtoviće izradili šest školskih klupa i uspješno ih postavili u školsko dvorište. U drugom polugodištu je planirano da se uradi još 6 komada klupa da bi se popunio potpuno prazan prostor.