U školskoj 2016/2017. godini naša škola je počela saradnju sa orgaizacijom World Vision. Kao rezultat te saradnje, formiran je razvojni tim, kojeg čine 18 članova iz reda nastavnog osoblja, učenika, roditelja i članova lokalne zajednice. Razvojni tim je, uz pomoć World Visiona, sačinio razvojni plan škole.

Kao jednu od stavki u razvojnom planu, školski razvojni tim je, putem projekta od World Visiona dobio donaciju u iznosu od 3500 KM. Sredstva su utrošena na opremanju multimedijalne učionice.

Odmah po završetku radova učionica se počela koristiti, tako da je već u istoj sedmici održan ogledni čas iz biologije. Pri realizaciji oglednog časa se vidjela prednost korištenja multimedijalne učionice, čas je bio zanimljiviji i pristupačniji učenicima.

Ovdje ćemo istaći da je saradnja sa članovima organizacije World Vision bila poticajna i izuzento uspješna, na čemu im se iskreno zahvaljujemo o nadamo se da ćemo i dalje nastaviti sa zajedničkim aktivnostima.

U fotogaleriji možet vidjeti kako su tekli radovi na opremanju multimedijalne učionice, kao i dio atmosfere sa oglednog časa.