Dana 14.11.2019. godine udruženje Eco Active Natura, u sklopu projekta “Ambasadori čistog zraka”, našoj školi je predalo u trajno vlasništvo mjernu stanicu za mjerenje količine SO2 i čađi u zraku i laboratorijski pribor za rad mjerne stanice.

Zahvaljujemo se udruženju Eco Active Natura i učenicima koji su učestvovali u projektu.