Obavještavamo učenike završnih razreda osnovnih škola da je u “Našoj riječi” od 9.6.2020. godine objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini. Učenici se mogu prijaviti za upis u sljedeća stručna zvanja i zanimanja koja nudi naša škola:
R.B.
Stručno zvanje
Zanimanje
Broj odjeljenja
Broj učenika
         1.          
Ekonomski tehničar
1
22
         2.          
Elektrotehničar računarske tehnike i automatike
2
44
         3.          
Tehničar drumskog saobraćaja
1
22
         4.          
Hotelsko-turistički tehničar
1
22
         5.          
Poljoprivredni tehničar – opći smjer
1
22
         6.          
Građevinski tehničar
1
22
         7.          
Tekstilni tehničar – konfekcionar
1
22
         8.          
Prodavač
1
22
         9.          
Frizer – vlasuljar
1
22
       10.        
Bravar
0,5
11
       11.        
Zavarivač
0,5
11
       12.        
Elektromehaničar
0,5
11
       13.        
Elektroinstalater
0,5
11
       14.        
Automehaničar
1
22
Za upis u tehničke škole konkurs traje od 9.6.2020. godine do 16.6.2020. godine.
Za upis u stručne škole konkurs traje od 9.6.2020. godine do 19.6.2020. godine.
Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. Zahtjev za upis (poseban formular – preuzima se u školi)
  2. Izvod iz Matične knjige rođenih
  3. Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  4. Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu
  5. Anketni upitnik , potpisan od strane učenika, koji sadrži podatke o učeniku i podatke o izabranim a), b) i c) opcijama zvanja/zanimanja (obrazac preuzeti u školi)
  6. Drugu dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.
Dokumentacija se predaje u vremenu od 8 00 do 13 00 sati u prostorijama škole.