Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

Grad  Visoko

  JU  MSŠ «HAZIM ŠABANOVIĆ»

                 VISOKO

 

U skladu sa članom 116. Zakona o srednjoj školi  («Službene novine ZDK», br. 9/17),  Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa   broj: 609-1/20  od 09.07.2020.     godine,te  Saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za  upražnjena radna mjesta u školskoj 2020/2021. godini broj : 10-30-354-095-1/20  od 15.07.2020. godine, koju je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , JU Mješovita srednja škola «Hazim Šabanović»  Visoko raspisuje:

 

K O N K U R S

 Za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021. godini

 za sljedeće nastavne predmete:

 

 1. bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost – 16 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 2. engleski jezik – 9 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do15.08.2021.godine;
 3. njemački jezik-7 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 4. turski jezik – 5 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 5. latinski jezik -2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 6. matematika-19 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 7. matematika-6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 8. informatika- 20 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 9. fizika- 19 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 10. fizika- 4 časa, na određeno vrijeme, a najkasnije do15.08.2021.godine;
 11. biologija-14 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 12. tjelesni i zdravstveni odgoj- 21 čas, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 13. tjelesni i zdravstveni  odgoj- 10 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 14. islamska vjeronauka – 17 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 15. katolički vjeronauk-2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 16. psihologija-1čas, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 17. anatomija i fiziologija čovjeka- 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 18. higijena i prva pomoć- 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 19. sociologija- 12 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 20. demokratija i ljudska prava – 1 čas na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 21. historija – 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 22. hemija – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 23. tehnologija sa poznavanjem robe – 4 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 24. poznavanje robe- 2 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 25. estetika- 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 26. praktična nastava za zanimanje frizer-vlasuljar-12 časova , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine;
 27. kuharstvo- 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine;
 28. usluživanje-2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine;
 29. ratarstvo – 3 časa , na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 30. zaštita bilja – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 31. biljna proizvodnja-2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 32. voćarstvo- 2 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021. godine;
 33. vinogradarstvo sa vinarstvom – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine;
 34. praktična nastava za stručno zvanje poljoprivredni tehničar – opći smjer – 3 časa na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021. godine;
 35. strojevi i uređaji u konfekciji – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 36. estetsko oblikovanje odjeće – 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 37. konstruiranje odjevne konfekcije – 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 38. praktična nastava za stručno zvanje tekstilni tehničar – konfekcionar – 18 časova, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021. godine;
 39. tehnologija materijala i roba u transportu- 2 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnika sa funkcije ,  a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 40. mašinski elementi – 6 časova , na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 41. tehnologija obrade- 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 42. automatizacija proizvodnje – 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 43. pogonske i radne mašine – 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 44. remont i održavanje motora i motornih vozila – 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 45. praktična nastava za stručno zvanje mašinski tehničar – 2 časa , na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 46. praktična nastava za zanimanje bravar/zavarivač-20 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
 47. električne mašine-3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;

48.električni uređaji– 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;

49.električne instalacije i osvjetljenja-3časa, na određeno radno vrijeme,  a najkasnije do

15.08.2021.godine;

50.električni uređaji na motornim vozilima – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije

do 15.08.2021.godine;

51.digitalne računske mašine- 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do

15.08.2021.godine;

52.elektronika –  4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog

odsustva , a najkasnije do 04.03.2021.godine;

53.električna kola – 3 časa,  na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog

odsustva , a najkasnije do 04.03.2021.godine;

 1. tehnologija zanimanja – 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa

porodiljskog odsustva , a najkasnije do 04.03.2021.godine;

55.električne instalacije i osvjetljenja  – 3  časa, na određeno radno vrijeme, do povratka

radnice sa porodiljskog odsustva , a najkasnije do 04.03.2021.godine;

56.osnovi elektrotehnike – 4 časa,  na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa

porodiljskog odsustva , a najkasnije do 04.03.2021.godine;

 1. osnove elektrotehnike – 4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa

porodiljskog odsustva , a najkasnije do 04.03.2021.godine;

58.elektronika – 11 časova  , na određeno radno vrijeme, do povratka radnika  sa

neplaćenog odsustva , a najkasnije do 15.08.2021.godine;

 1. osnovi elektrotehnike sa automatikom -2 časa , na određeno radno vrijeme, do povratka

radnika  sa  neplaćenog odsustva , a najkasnije do 15.08.2021.godine;

60.električna mjerenja –  4 časa  , na određeno radno vrijeme, do povratka radnika  sa

neplaćenog odsustva , a najkasnije do 15.08.2021.godine;

 1. električne mašine – 3 časa , na određeno radno vrijeme, do povratka radnika  sa

neplaćenog odsustva , a najkasnije do 15.08.2021.godine;

 

 OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021.godini:

 

1.Radnik/ca na održavanju higijene – puna radna norma,na određeno radno vrijeme, a

najkasnije do 15.08.2021.godine

2.Domar, 50%  radne  norme, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do

15.08.2021. godine

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati  moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;
 • izvod iz matične knjige rođenih

Napomena:

 • Nastavu iz predmeta Latinski jezik mogu verifikovano izvoditi profesori koji su u toku studija na fakultetu imali minimalno  dva semestra Latinskog jezika( pozicija pod rednim brojem 5.);
 • Nastavu iz predmeta Anatomija i fiziologija čovjeka i predmeta Higijena i prva pomoć za zanimanje Frizer-vlasuljar mogu verifikovano izvoditi profesori koji su u toku studija na fakultetu imali dva semestra Anatomije i fiziologije čovjeka, odnosno Higijene i prve pomoći (pozicije pod rednim brojem 17. i 18.);
 • Posao profesora Islamske vjeronauke u srednjoj tehničkoj i srodnoj i stručnoj školi četvorogodišnjeg trajanja  i srednjoj stručnoj školi trogodišnjeg trajanja  može obavljati lice sa odgovarajućim stručnim zvanjem i minimalno 240 ECTS bodova koje ima završen jedan od islamskih fakulteta i važeću saglasnost Islamske zajednice (pozicija pod rednim brojem 14) ;
 • Za radno mjesto domara potrebno  je  da kandidat  ima  III ili IV stepen stručne spreme  ( pozicija pod rednim brojem 2. Oglasa)
 • Kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu /oglasu , prilažu samo Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Ze-do kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za PIO .

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Po izvršenom prijemu  , prije stupanja  na posao ,  kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje ( ne starije od 6 mjeseci) .

U prijavi za konkurs obavezno navesti e-mail adresu putem koje će kandidat biti obaviješten o  Odluci Školskog odbora o prijemu kandidata.

Ostvareni radni staž do  01.07.2016. godine kandidat dokazuje radnom knjižicom , a nakon 01.07.2016. godine  odgovarajućom potvrdom izdatom od strane ureda zavoda za penzijsko-mirovinsko i invalidsko osiguranje ili potvrdom ureda porezne uprave.

Kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK („ Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 1/18) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici ,  prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini – broj 10-34-8479/20. od 03.06.2020. godine .

Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:  JU MSŠ „Hazim Šabanović“ , Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „ Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pismeno  ili  putem e-maila (Odluka o prijemu kandidata u radni odnos).Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka,  Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.