U okviru organizovanja 6. Parlamenta mladih sa sliva rijeke Save koji će se održati u periodu 2. – 3. juna 2017. u Beogradu, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save raspisala je za učenike srednjih škola natječaj za školski čas na temu ,,Utjecaj klimatskih promjena na život u slivu rijeke Save”.

U mnoštvu radova, pronašla su se dva iz Bosne i Hercegovine, jedan iz Kiseljaka, a drugi iz Visokog, te se rangirali među radovima koji su proglašeni najboljima.

Na takmičenje u Beogradu plasirao se  tim građevinske sekcije ,,Ekologija i mi” MSŠ ” Hazim Šabanović ” Visoko.

Čestitamo učenicima Građevinske sekcije MSŠ “Hazim Šabanović” sa željama za što više uspjehau Beogradu.

Izvor: https://visoko.co.ba/gradevinska-sekcija-mss-hazim-sabanovic-medu-najboljima-medunarodnog-natjecaja/117691/