podmetaci-2

Učenici tekstilne tehničke škole rade na izradi podmetača za učeničke stolice. Materijal za podmetače je donirala firma Prevent  Fabrics Visoko.