Ogledni čas iz fizike

U ponedjeljak, 28.10.2018. godine održan je ogledni čas iz fizike. Na času su prezentovane mogućnosti interaktivne table, pomoću koje su pokretane interaktivne simulacije i na…

Read More

Bijele ptice

Učenice naše škole Ganić Ajla i Suša Amina su u ponedjeljak, 5.11.2018. godine ispred Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima pročitale svoj rad povodom…

Read More

Interaktivna tabla

U periodu od 17.10. do 24.10.2018. godine učenici elektrotehničke stručne školesu uz nadzor nastavnika praktične nastave opremili multimedijalnu učionicu sa interaktivnom bijelom tablom.

Read More

Robotska ruka

Na časovima Praktične nastave učenici elektrotehničke struke sklopili su robotsku ruku, koja je nabavljena preko projekta Federalnog Ministarstva obrazovanja. Sklopljenu robotsku ruku učenici su testirali…

Read More