Profesori fizike iz Bosne i Hercegovine uključili su se Hrvatskom nacionalnom programu za nastavnike u CERN-u. U okviru tog programa 28 nastavnika i profesora fizike iz Hrvatske i 6 profesora fizike iz BiH su, zajedno sa odgranizatorima (dr. Ivica Puljak, dr. Mirko Planinić i dr. Vuko Brigljević) u periodu od 25.3. do 29.3. učestvovali u studijskoj posjeti CERN-u. Među profesorima fizike koji su učestvovali u ovom programu je i profesor fizike u MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko Senad Kolašinac.

U okviru posjete CERN-u organizovana su zanimljiva i korisna predavanja, kao i posjete akceleratorima, detektorima i postrojenjima u sklopu kompleksa.

Posjetili smo CMS (Compact Muon Solenoid – Kompaktni Mionski Solenoid), detektor pomoću kojeg je 2012. detetovan Higgsov bozon.

Takođe, posjetili smo i AMS

(Alpha Magnetic Spectrometer – Alfa Magnetni Spektrometar), uređaj koji je, saradnjom NASA-e i CERN-a, postavljen na ISS i čija je svrha potraga za tamnom materijom.

POsjetili smo i S’Cool Lab, gdje smo radili eksperiment sa maglenom komorom. Cilj eksperimenta je detektovanje kosmičkih zraka, odnosno sudara koji nastaju kada kosmički zraci interagiraju sa materijom u komori.

U S’Cool Labu smo analizirali pakete podataka iz CMS-a. U toku te analize, ekipa fizičara iz BiH je prepoznala tragove raspada Higgsovog bozona, što je bio prvi put da fizičari iz BiH otkriju Higgsov bozon.

Kako je to izgledalo možete vidjeti na sljedećoj fotogaleriji: